Borsta skor och sy fast en knapp!

Hem och konsumentkunskap kan man översätta till livskunskap tycker jag. I ämnet ska man lära sig saker som kan vara bra att kunna i framtiden. Förutom att laga mat, diska och städa så kan det vara bra och veta hur man syr i en knapp eller snyggar till sina skor och förbereder dem för sommarförvaring. Det är både miljövänligt och ekonomiskt. Så det var just de eleverna fick pröva på i veckan.

Det där med att sy i en knapp är lättare sagt än gjort.

Fil 2016-04-17 14 34 57Fil 2016-04-17 14 35 11

Hur många böcker lyckas vi stapla?

I år 6 arbetar man just nu med stabila konstruktioner. Eleverna har tittat på olika byggnader, de har samtalat och diskuterat kring vad som krävs att bygga stabilt, de har undersökt stabilitet.

Att uppleva och undersöka samtidigt att man kan ställa en hypotes, genomföra undersökningar och analysera dessa är också en konst som ska bemästras. Det fick eleverna göra under veckan. Hur mycket tyngd tål papperet innan det böjs?

Med liv och lust angrep eleverna problemet. I de olika grupperna angreps problemet på olika sätt.

Fil 2016-04-17 14 33 45Fil 2016-04-17 14 33 33Fil 2016-04-17 14 33 11

Matematiska talmönster

I år 4-5 arbetar man som intensivast med multiplikationen just nu. Den tränas varje dag och resultaten lät inte vänta på sig. Men vi arbetar även med talmönster.

Fil 2016-04-17 14 34 03

Här ser ni en 100-ruta, varje elev har en egen i sina räknehäften. De skulle först fylla i för tabell 3 i en färg och bygga på med tabell 4 i en annan färg. Sedan tittade om något mönster framträdde. Mycket riktigt det fanns produkter som var lika för 3 och 4:ans tabell de ringade vi in. När eleverna funderat ett tag så kom de på att det var produkter av 12:ans tabell. Detta tycker eleverna är häftigt när de upptäcker. Eleverna arbetade vidare med att fylla i andra tabeller i sina 100:a rutor i jakten på nya mönster.

Fil 2016-04-17 14 34 15Fil 2016-04-17 14 34 28

Oj, multiplikation är ju enkelt…….

Under någon vecka har klassen övat varje dag i 30 minuter på multiplikationstabellerna. Det har de gjort med hjälp av spel, iPad eller spel på datorerna. Vid lektionens start i dag frågade jag eleverna om de kände att de blivit säkrare på tabellerna. Ja! svarade de i kör. Bra då kör vi ett test då, sa jag.

Efter testet kunde eleverna reflektera över att det kändes lättare, det gick snabbare och de kan säga vilken tabell som var lite klurig.

Jag spann vidare på det där med tabellerna och bad eleverna vid de olika borden räkna och skriva upp var sig en tabell. När de hade räknat ut svaren skrev jag upp tabellerna på tavlan med faktorer och produkten.

Till slut hade vi tabell 1-12 på tavlan. Nu bad jag eleverna se om de kunde hitta olika mönster inom tabellerna. Så klart kunde de det men med en viss förvåning då det blev ganska tydligt. De hittade dubbelt, hälften, 2-skutt, 3-skutt, 5-skutt, 10-skutt. De hittade jämnt och udda. De presenterade för mig olika strategier. En elev säger om man kan 1×2 kan man 2×1. Intressant! Vi ringar in alla tal med rött som man kan vända på och som har samma svar. Till slut finns det 12 tal som man inte kan göra så med. Eleverna konstaterar då att det är ju dem man måste lära sig.

När vi ändå var i gång diskuterat vi division och genomför några exempel på det också. Vid lektionens slut sammanfattar vi med att om man kan tabellerna 1-12 kan man 144 olika tal. På varje tal kan man göra 2 olika divisioner det blev 288 olika tal. Wow! Vad häftigt ska eleverna då!

Fil 2016-04-05 18 47 55

Min karaktär

I årskurs 6 har vi börjat med ett nytt arbetsområde inom ämnet biologi men även religion som handlar om sex och samlevnad. Vi har börjat inom området samlevnad. Vid inledningen av temat fick klassen olika ord som homofobi, lesbisk, transvestit osv. Orden skulle de i grupper diskutera och sortera utifrån helt egen tanke.
Fil 2016-04-05 18 50 35Fil 2016-04-05 18 50 45

De kom på att det var en del ord som de kände igen, en del ord kunde de inte förklara och så var det en del ord som de inte kunde alls. De upptäckte dessutom att det var svårt att uttala orden och till och med lite pinsamt att säga dem.

Lektionen efter det fick de diskutera i grupper vad är normen i dagens samhälle? När räknas det som familj? Hur ska en familj se ut? Finns det rätt eller fel i en familj? Vem bestämmer att det är kärnfamiljen som är det riktiga? Viktiga och intressanta frågor att diskutera. Eleverna har i dag en ganska avslappnat förhållningssätt och tycker inte att det är konstigt att familjer kan se olika ut.

I grupperna har eleverna sedan skapat en egen familj. De har bestämt hur just deras familj ska se ut. Under gårdagen fick de sedan välja var sig en karaktär som de nu skulle skapa med hjälp av tyg och papper utifrån eget tycke och smak.Till det ska de sedan skapa en text som presenterar deras karaktär.

Fil 2016-04-05 18 47 09Fil 2016-04-05 18 47 21Fil 2016-04-05 18 47 33Fil 2016-04-05 18 47 43